Acreditacions

Durant mes de 20 anys, Fudosan ha adquirit varies acreditacions, fruit de la voluntat de poder oferir una amplia gama de serveis als seus clients i adaptant-se a les seves necessitats. A més, Fudosan disposa dels requisits i acreditacions per poder treballa per a l’administració pública. A continuació detallem el llistat complet d’acreditacions de les quals disposa Fudosan.

 

 

R.E.L.I. – Registro electrònic d’empreses licitadores


El RELI es un registre d’empreses licitadores en format totalment electrònic, de caràcter voluntari i gratuït, mitjançant el qual els licitadors de l’administració catalana, i de les corporacions, entitats i empreses que així ho hagin acordat, poden dipositar en un sol cop la totalitat de la documentació base exigida per participar en els procediments de contractació pública.

>>> Enllaç al registre online –  Reli

 

 

Classificació empresarial – Grup 4 / Categoria 3


La Classificació Empresarial es un procediment que realitza la Administració a través del qual es determina la solvència econòmica i tècnica amb la que compta  una empresa, establint a quines licitacions es pot presentar atenent al seu objectiu social i quin es el límit dels contractes als quals es pot presentar. La classificació empresarial, es aplicable a qualsevol tipus d’organització gran o petita que provingui del sector de la construcció o presti serveis.

Actualment es requisit obligatori para empreses que vulguin contractar obres amb les Administracions Públiques, el contracte d’obres de les quals sigui igual o superior als 500.000 euros.

>>> Enllaç al registre online – Classificació empresarial

 

 

R.E.R.A. – Registro empreses con risc d’amiant


Totes les empreses el pla d’actuació es desenvolupi dins de les labors relacionades amb el desamiantat, retirada de fibrociment o qualsevol tipus d’activitat relacionada amb l’amiant han d’estar inscrites al RERA.

>>> Enllaç al document

 

 

POLITICA DE QUALITAT


>>> Enllaç al document