Construcció i reformes // Projectes Claus en mà

ACTIVITAT:

Construccions de tot tipus d'edificacions.

Reforma o rehabilitació de vivendes i edificacions industrials.

Tenim tots els carnets professionals homologats d'instal.lacions:

  • Electricitat
  • Aigua
  • Gas
  • Calefacció / Climatizació
  • Telecomunicacions (TDT)

També comptem amb la homologació de Soldadures per Estructures.
Assessorem en el desenvolupament dels projectes i si fos necessari, els legalitzem ja que
disposem dels serveis tècnics a nivell d'Arquitectura i Enginyeria.