Project Description

Rampa Badalona

Construcció de rampa d’accés per al Centre d’atenció primària CAP Badalona.

Realitzada en formigó, amb reixeta d’evacuació aigües pluvials i barana d’acer lacat, acabat color gris.